Regulamin

I. Informacja o właścicielu sklepu

 1. Właścicielem sklepu internetowego Fabryka Dźwięku® jest firma TRIAUDIO Sp. z o.o. zarejestrowana przy ul. Łódzkiej 219,  25-655 Kielce.

 2. Firma uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem
  NIP: 959-197-10-93 oraz REGON: 364134520.

 3. Adres do korespondencji pocztą tradycyjną: Fabryka Dźwięku,
  ul. Legnicka 28, 25-328 Kielce

 4. Adres do korespondencji e-mail: bok@fabrykadzwieku.pl

 5. Biuro Handlowe Fabryki Dźwięku przy ul. Legnickiej 28 w Kielcach jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

 6. Nr konta: 49 1140 2004 0000 3202 7640 9031 mBank


II. Informacja o ofercie

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Fabryka Dźwięku są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Fabryka Dźwięku są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W przypadku braku innych ustaleń, stanowią one podstawę do ustalenia ostatecznej ceny zakupu, ponieważ prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

 3. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za zmianę parametrów i właściwości towaru przez jego producenta.


III. Zamówienia

 1. Zamówienia poprzez sklep internetowy fabrykadzwieku.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 2. Zamówienia można składać pocztą elektroniczną 24/7 na adres bok@fabrykadzwieku.pl

 3. Zamówienia można składać telefonicznie pod nr +48 41 362 10 05 w godzinach pracy biura handlowego.

 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane / potwierdzane są kolejnego dnia roboczego.

 5. W celu zakupu produktu dostępnego w sklepie fabrykadzwieku.pl Kupujący wybiera pozycje „do koszyka”. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje od Sprzedającego drogą e-mailową informację o złożeniu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki).

 6. W procesie składania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych umożliwiających dalszy kontakt pomiędzy stronami umowy: numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail celem potwierdzenia zamówienia.

 7. Zamówienia, których z winy Kupującego nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni, zostaną anulowane.

 8. Jeżeli w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia Sprzedający nie określi terminu jego realizacji, złożone zamówienie zostaje anulowane.

 9. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych. Jeśli sprowadzenie zamówionych towarów zajmie więcej czasu, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym celem potwierdzenia ostatecznego terminu realizacji zamówienia.


IV. Wysyłka i płatność

 1. Zamówione towary są wysyłane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, InPost lub Poczty Polskiej. Są one dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówieniowym, lub w zależności od opcji, na adres skrzynki pocztowej. Formularz ten jest dostępny na stronie Fabryka Dźwięku po wcześniejszej rejestracji oraz zalogowaniu.
  Adres dostawy może zostać również ustalony ze sprzedawcą w korespondencji mailowej.

 2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi średnio do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, w zależności od wyboru opcji dostawy, o ile podczas potwierdzenia zamówienia Fabryka Dźwięku nie poinformuje Kupującego o innym terminie realizacji.

 3. W przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówienia wydłuża się o czas zaksięgowania wpłaty na koncie firmy Fabryka Dźwięku, a w przypadku płatności ratalnej o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.

 4. Zapłata za towar może zostać również uiszczona gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki, lub za pomocą karty kredytowej (w takim przypadku system doliczy do wartości zamówienia kwotę prowizji za obsługę płatności kartą).

 5. Koszt dostarczenia zamówionego towaru wynosi:

Zamówienie poniżej kwoty 500 zł

Zamówienie powyżej kwoty 500 zł

 1. Fabryka Dźwięku zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowych kosztów transportu (w uzgodnieniu z Klientem) w przypadku paczki o niestandardowych gabarytach.

 2. Formalności związane z rozliczeniem transakcji w przypadku przesyłek za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.

 3. Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela, celem stwierdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Jest to bardzo ważne ponieważ produkty posiadające istotne usterki nie podlegają gwarancji zwrotu.

 4. W Fabryce Dźwięku jesteśmy elastyczni i wybraliśmy najdogodniejsze formy zapłaty dostępne obecnie na rynku.


V. Gwarancja i reklamacje

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. W zależności od produktu gwarancja obejmuje okres od 1 roku do 4 lat.

 2. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu (o ile jest dołączona). Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 3. Podstawą do rozpoczęcia procedury gwarancyjnej/reklamacyjnej jest faktura zakupu lub paragon oraz karta gwarancyjna produktu (o ile jest dołączona).

 4. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.

 5. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 6. W celach reklamacyjnych Kupujący powinien skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta na terenie Polski lub ze Sprzedającym. Kontakt ze Sprzedającym może nastąpić telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres bok@fabrykadzwieku.pl.

 7. W przypadku naprawy serwisowej objętej gwarancją naprawiony produkt odsyłany jest bezpośrednio do Klienta na koszt serwisanta.

 8. W przypadku odesłania produktu do Fabryki Dźwięku należy do przesyłki dołączyć pismo szczegółowo opisujące charakter usterki. Taką informację można również przesłać drogą mailową na adres: bok@fabrykadzwieku.pl.

 9. W przypadku odesłania produktu do autoryzowanego serwisu producenta należy postąpić zgodnie z procedurami danego serwisu.


VI. Zwrot towaru


 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, konsument ma prawo jego zwrotu towaru bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 2. Zgodnie z zapisem ustawy klient dokonujący zakupu poprzez sklep internetowy fabrykadzwieku.pl w ciągu 14 dni ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy przed jego upływem skutecznie powiadomić Sprzedającego.

 3. Oświadczenie można przesłać pocztą tradycyjną na adres Fabryki Dźwięku lub elektroniczną na adres bok@fabrykadzwieku.pl Można je również załączyć do przesyłki zwrotnej.

 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną.

 5. Datą wiążącą dla Sprzedającego jest data otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 7. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko wówczas, jeśli sprzęt i związane z nim akcesoria nie noszą śladów uszkodzeń.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy lub istotne usterki będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Zwracany towar należy odesłać wraz z fakturą oraz informacją jaką drogą należy zwrócić pieniądze (nr konta, adres przekazu pocztowego itp.)

 10. Jeśli w wyniku działania Konsumenta zawracany towar nie został istotnie uszkodzony ani nie została zmniejszona jego wartość, Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru zapłaconej przez Konsumenta oraz wartości najtańszej proponowanej przez sklep przesyłki towaru do Konsumenta, o ile koszt przesyłki został poniesiony przez Konsumenta.

 11. Sklep nie ponosi kosztów zwrotu towarów.

 12. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.

 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. Powyższe uprawnienia nie przysługują Klientowi niemającemu statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

UWAGA:
Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego powodującymi istotne usterki towaru. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.


VII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest TRIAUDIO Sp. z o.o.

 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO.

 3. Dane te TRIAUDIO Sp. z o.o. pozyskuje od klientów i przetwarza z zachowaniem zasad i wszelkich wymogów bezpieczeństwa określonych w RODO.

 4. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Zawarcie umowy kupna sprzedaży wymaga podania danych stron transakcji.

 5. Ze względu na politykę rabatową, przygotowywanie ofert specjalnych oraz inne wynikające z działalności sklepu Fabryka Dźwięku czynności, dane osobowe Administrator przetwarza przez czas nieokreślony, jednak nie krótszy niż przewidują przepisy prawa, szczególnie podatkowe (minimum 5 pełnych lat).

 6. Nasi Klienci mają prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych.
  Klienci mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sklep Fabryka Dźwięku nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.


VIII. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia stanowi akceptację niniejszego regulaminu.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulamiu. Nowy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu.

 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018.

pixel
Zaufane Opinie IdoSell
4.50 / 5.00 10 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-01-23
Perfekcyjnie !!!
2021-06-21
Szybka transakcja, wszytko ok
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij